ELŻBIETA BANAŚ-PASŁAWSKA

Założyciel-dyrektor przedszkola


mgr filologii angielskiej
metodyk uczenia języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym
specjalista terapii HANDLE
specjalista terapii BIOFEEDBACK

 

 

ZOFIA CIUR­LA

terapeuta 


mgr wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
specjalista terapii ręki
instruktor Treningu Umiejętności Społecznych

 

 

 

 

JOLANTA SZPAK

Wychowawca


licencjat wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
tyflopedagog
instruktor odimiennej metody nauki czytania
instruktor matematyki dziecięcej
instruktor Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

 

 

JOLANTA ROSEGER

Wychowawca


mgr wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
oligofrenopedagog
instruktor odimiennej metody nauki czytania
instruktor matematyki dziecięcej
specjalista terapii ręki
instruktor rozwoju muzycznego wg Batii Strauss

 

 

PAULINA WEŁNIAK

Wychowawca


licencjat wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
instruktor odimiennej metody nauki czytania
instruktor matematyki dziecięcej

 

 

ANNA KARCH-KUPCZAK

wychowawca


magister wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
instruktor odimiennej metody nauki czytania
instruktor matematyki dziecięcej
instruktor Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

 

 

MAGDALENA LEBIODA

Wychowawca


mgr wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
instruktor odimiennej metody nauki czytania
instruktor matematyki dziecięcej

 

 

MAGDALENA DYBOWSKA

wychowawca


mgr wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
oligofrenopedagog
instruktor odimiennej metody nauki czytania
instruktor matematyki dziecięcej

 

 

KAROLINA BYRSKA

asystent nauczyciela


student wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

 

Specjaliści wspierający naszą kadrę

 

mgr ANNA KUBICA

psycholog
terapeuta Integracji Sensorycznej

 

mgr MONIKA CAPUTA

logopeda
neurologopeda

 

mgr MARCIN RUTOWICZ

fizjoterapeuta
terapeuta Integracji Sensorycznej

 

 

mgr JOLANTA WOLAŃSKA

katecheta