Polityka prywatności

 

Administratorem danych osobowych jest podmiot:


English House Niepubliczne Przedszkole Językowe
34-370 Rajcza, ul. Ujsolska 3B

Osobą administrującą w imieniu podmiotu ADO jest:


Elżbieta Banaś-Pasławska
e-mail: e.banas@edukacjairozwoj.pl

Inspektorem Ochrony Danych IOD jest:

Małgorzata Banaś
e-mail: przedszkole@edukacjairozwoj.pl